Hukuklary bellige aldyrmaklyk üçin gerekli resminamalar

GULLUGYŇ WE ONUŇ ÝERLI EDARALARYNYŇ SALGYLARY

qr
Aşgabat şäheri, Görogly köçesiniň 85-nji jaýy
(+993 12) 92-38-54
qr
Berkakarlyk etrabynyň 1984 (Puşkin) köçesi 3-nji jaý.
(+993 12) 94-08-00
 • Büzmeýin etrap bölümi - Berkararlyk etrabynyň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 3-nji jaýy, tel: (+993 12) 94-28-57;
 • Bagtyýarlyk etrap bölümi - Berkararlyk etrabynyň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 3-nji jaýy, tel: (+993 12) 94-04-69;
 • Berkararlyk etrap bölümi - Berkakarlyk etrabynyň 1984-nji (Puşkin) köçesi 3-nji jaý, tel: (+993 12) 94-30-97;
 • Köpetdag etrap bölümi - Berkakarlyk etrabynyň 1984 (Puşkin) köçesi 3-nji jaý, tel: (+993 12) 94-07-01;
qr
Ahal welaýat müdirligi - Änew şäheriniň Hazar köçesiniň 1-nji jaýy.
(+993 137) 41-0-07, fax: (+993 137)41-4-01
 • Ak bugdaý etrap bölümi - Änew şäheriniň Hazar köçesiniň 1-nji jaýy; tel: (+993 137) 41-4-42; fax: (+993 137)41-4-01
 • Babadaýhan etrap bölümi - Babadaýhan şäheriniň Garaşsyzlyk köçesiniň 6-njy jaýy; tel: (+993 136) 3-09-40; fax: (+993 137)3-09-40
 • Bäherden etrap bölümi - Baharly şäheriniň S.Karanow köçesiniň 64-nji jaýy; tel: (+993 131) 2-19-09; fax: (+993 131) 2-19-09
 • Gökdepe etrap bölümi - Gökdepe şäheriniň N.Halmämmedow köçesiniň 10-njy jaýy; tel: (+993 132) 6-00-31; fax:(+993 132) 6-00-31
 • Kaka etrap bölümi - Kaka şäheriniň Rowaçlyk köçesiniň 7-nji jaýy; tel: (+993 133) 32-5-94; fax:(+993 133) 32-5-94
 • Sarahs etrap bölümi - Garaman obasynyň Azatlyk köçesiniň 24-nji jaýy; tel: (+993 134) 22-0-25; fax: (+993 134) 22-0-25
 • Tejen etrap bölümi - Tejen şäheriniň Häkimlik köçesiniň 52-nji jaýy; tel: (+993 135) 7-03-65; fax: (+993 135) 7-03-65
qr
Balkanabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 156-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy.
(+993 222) 6-05-51; fax:(+993 222) 6-05-51
 • Balkanabat şäher bölümi - Magtymguly şaýolunyň 156-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy; tel: (+993 222) 6-04-91, (+993 222) 6-43-96; fax:(+993 222) 6-05-51
 • Balkanabat şäher bölüminiň Gumdag şahamçasy - Gumdag şäherçesi, G.Täşliýew köçesiniň ugryndaky Sport desgasy; tel: (+993 241) 4-05-99; fax: (+993 241) 4-05-99
 • Balkanabat şäher bölüminiň Hazar şahamçasy - Hazar şäherçesi, 33-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy; (+993 240) 2-45-18; fax: (+993 240) 2-45-18
 • Türkmenbaşy şäher bölümi - Awaza etrabynyň, Awaza köçesi, 6-njy jaýy; tel: (+993 243) 7-05-09, (+993 243) 7-04-09; fax: (+993 243) 7-04-09
 • Gyzylarbat etrap bölümi –Gyzylarbat şäheriniň A.Gurtgeldiýew köçesiniň ugrundaky Sport desgasy; tel:(+993 246) 7-42-12; fax: (+993 246) 7-42-12
 • Bereket etrap bölümi - Bereket etrabynyň Garagum köçesiniň 19-nji jaýy; tel: (+993 247) 3-40-05; fax: (+993 247) 3-40-05
 • Magtymguly etrap bölümi - Magtymguly şäheri, Durdy şahyr köçesi, 15-nji jaýy; tel:(+993 248) 4-05-93; fax: (+993 248) 4-05-93
 • Türkmenbaşy etrap bölümi - Türkmenbaşy şäherçe, Olimpiýa köçesi, 1-njy jaýy ;tel: (+993 243) 7-95-59; fax: (+993 243) 7-95-59
 • Esenguly etrap bölümi - Esenguly etrabynyň Esenguly şäheriniň 9-njy köçesiniň 308-nji jaýy; tel: (+993 245) 3-32-05; fax: (+993 245) 3-32-05
 • Etrek etrap bölümi - Etrek şäheriniň Baýathajy köçesi, 7-nji jaýy; (+993 242) 4-03-73; fax: (+993 242) 4-03-73
qr
Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolynyň 7-nji jaýy
(+993 322) 9-22-44; fax:(+993 322) 9-05-13
 • Daşoguz şäher bölümi - S.Türkmenbaşy şaýolynyň 7-nji jaýy; tel: (+993 322) 9-22-24; fax:(+993 322) 9-05-13
 • Akdepe etrap bölümi - Andalyp şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolynyň 5-nji jaýy; tel: (+993 343) 3-00-06; fax: (+993 343) 3-00-06
 • Akdepe etrap bölüminiň Akdepe şäher şahamçasy - Akdepe şäheriniň S.Türkmenbaşy köçesiniň 25-nji jaýy; tel:(+993 344) 3-23-72; fax:(+993 344) 3-23-72
 • Boldumsaz etrap bölümi - Boldumsaz şäheriniň P.Ýegendurdyýew köçesiniň 10-njy jaýy; tel: (+993 346) 3-23-50; fax: (+993 346) 3-23-50
 • Boldumsaz etrap bölüminiň Gubadag şäher şahamçasy - Gubadag şäheriniň Azatlyk köçesiniň 45-nji jaýy; tel: (+993 345) 3-16-10; fax: (+993 345) 3-16-10
 • Görogly etrap bölümi - Görogly etraby, Görogly şäheri, Gurbansoltan eje adyndaky köçesiniň 2-nji jaýy; tel:(+993 340) 3-03-31; fax:(+993 340) 3-03-31
 • Köneürgenç etrap bölümi - Köneürgenç şäheriniň Ata-Salyh köçesiniň 1-nji jaýy; tel: (+993 347) 3-75-14; fax: (+993 347) 3-75-14
 • Ruhubelent etrap bölümi - Ruhubelent şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 7-nji jaýy; tel: (+993 322) 9-30-08; fax: (+993 322) 9-30-08
 • Şabat etrap bölümi – Şabat etraby, Şabat şäheri, Senagat köçesiniň 5-nji jaýy; tel: (+993 348) 3-11-17; fax: (+993 348) 3-11-17
 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap bölümi - Gurluşukçy köçesiniň 8-nji jaýy; tel: (+993 349) 3-00-37. fax: (+993 349) 3-00-37
qr
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow adyndaky şaýolynyň 115-nji jaýy
(+993 422) 9-30-77; fax: (+993 422) 9-30-77.
 • Türkmenabat şäher bölümi - S.A.Nyýazow adyndaky şaýolynyň 115-nji jaýy; tel: (+993 422) 9-30-76; fax: (+993 422) 9-30-77
 • Kerki etrap, şäher bölümi - Kerki şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 7-nji jaýy; tel: (+993 444) 2-03-13; fax: (+993 444) 2-03-13
 • Dänew etrap, şäher bölümi - Dänew etrabynyň Dänew şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 88-nji jaýy; tel: (+993 446) 2-26-00; fax: (+993 446) 2-26-00
 • Dänew etrabynyň Seýdi şäher bölümi - Dänew şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 28-nji jaýy; tel: (+993 446) 7-14-43; fax: (+993 446) 7-14-43
 • Saýat etrap, şäher bölümi - Saýat şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 40-njy jaýy; tel: (+993 447) 2-31-17; fax:(+993 447) 2-31-17
 • Saýat etrabynyň Sakar şäher bölümi - Sakar şäheriniň S.A.Nyýazow adyndaky şaýolynyň 7-nji jaýy; tel: (+993 447) 5-03-06; fax: (+993 447) 5-03-06
 • Saýat etrabynyň Garabekewül şäher bölümi - Garabekewül şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 18-nji jaýy; tel: (+993 441) 6-12-66; fax: (+993 441) 6-12-66
 • Halaç etrap, şäher bölümi - Halaç şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 15-nji jaýy; tel: (+993 441) 2-21-88; fax: (+993 441) 2-21-88
 • Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher bölümi - Magdanly şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň 16-njy jaýy; tel: (+993 440) 5-05-51; fax: (+993 440) 5-05-51
 • Köýtendag etrabynyň Dostluk şäher bölümi - Dostluk şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 27-nji jaýy; tel: (+993 434) 4-06-14; fax: (+993 434) 4-06-14
 • Çärjew etrap bölümi -Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 115-nji jaý; tel: (+993 422) 9-30-75; fax: (+993 422) 9-30-77
 • Çärjew etrap bölüminiň Farap şahamçasy - Farap şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 19-njy jaýy; tel: (+993 448) 2-12-38; fax: (+993 448) 2-12-38
 • Hojambaz etrap bölümi -Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 14-nji jaýy; tel: (+993 442) 2-16-69; fax: (+993 442) 2-16-69
 • Darganata etrap bölümi - Darganata şäheriniň H.Babaýew köçesiniň 15-nji jaýy; tel: (+993 445) 2-16-55; fax: (+993 445) 2-16-55
qr
Mary şäheriniň Agzybirlik köçesiniň 25-nji jaýy
(+993 522) 7-57-02; fax: (+993 522) 7-45-02
 • Mary şäher bölümi - Mary şäheriniň Agzybirlik köçesiniň 25-nji jaýy; tel: (+993 522) 7-58-17
 • Baýramaly etrap, şäher bölümi - Baýramaly şäheriniň 9-njy ýaşaýyş jaý toplumynyň Sähra köçesiniň 8-nji jaýy; tel: (+993 564) 6-08-99
 • Ýolöten etrap, şäher bölümi - Ýolöten şäheriniň 27-nji oktýabr köçesiniň 1-nji jaýy; tel: (+993 560) 6-07-04
 • Tagtabazar etrap bölüminiň Serhetabat şäher şahamçasy - Serhetabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 28-nji jaýy; tel: (+993 561) 4-04-42
 • Mary etrap bölümi - Mary şäheriniň Magtymguly adyndaky köçesiniň 2-nji jaýy; tel: (+993 522) 6-97-57
 • Wekilbazar etrap bölümi - Mollanepes adyndaky şäherçesiniň Türkmenistan köçesiniň 10-njy jaýy; tel: (+993 558) 6-10-51
 • Garagum etrap bölümi - Garagum etraby, “Ýagty ýol” şäherçesi, Tarp ýer köçesi 8-nji jaýy; tel: (+993 557) 4-00-24
 • Türkmengala etrap bölümi - Türkmengala şäheri, Magtymguly köçesiniň 25-nji jaýy; tel: (+993 569) 3-00-57
 • Sakarçäge etrap bölümi - Sakarçäge şäheriniň Daýhan köçesiniň 2-nji "B" jaýy; tel: (+993 566) 5-05-75
 • Sakarçäge etrap bölüminiň Şatlyk şäher şahamçasy - Şatlyk şäheriniň Gazçylar bulwary köçesiniň 50-nji jaýy; tel:(+993 559) 6-52-77
 • Murgap etrap bölümi - Murgap şäheriniň R.Durdyýew adyndaky köçesiniň 15-nji jaýy; tel: (+993 565) 4-00-34
 • Tagtabazar etrap bölümi - Tagtabazar şäherçesiniň Azady köçesiniň 12-nji jaýy; tel:(+993 568) 5-14-15